چه تفاوتی دارد که من و تو در کدام قوم و قبیله و طایفه، پا به عرصه‌ی وجود در این سرزمین پهناور گذاشته باشیم یا با کدامین آئین و مذهب، خدای خود را می‌پرستیم؟

مگر فرقی می‌کند که من و تو فارس باشیم یا ترک، لر باشیم یا کرد، مسلمان باشیم یا مسیحی و کلیمی و زرتشتی؟

آنچه مهم است، این است که خدای من، خدای توست، آسمانمان یکی است و سرزمینی که در آن رشد یافته‌ایم، سرزمینی است پر از افسانه‌های زیبا و خاطرات دلنشین، تمدنی بزرگ به نام ایران.

این نام عزیز است که وجود من و تو را برای همیشه با ریسمانی ناگسستنی به یکدیگر پیوند زده است. ریسمانی که رشته‌ای از آن، باور من و تو به پروردگار یگانه و رشته‌ی دیگرش عشق است. عشق به دیاری کهن که آب و خاکش، جسم و جان ما را پرورش داده است.

آنچه مهم است، این است که من و تو به سرزمینی تعلق داریم که از دیرباز با لطافت و مهربانی و با حس نوع‌دوستی و فداکاری، همه‌ی مردمانش را در خود جای داده.

اکنون بر ماست که با مدارا و احترام به تمامی اقوام و مذاهب، همچون گذشته، زبانزد جهانیان باشیم، سرمشق تمام کسانی باشیم که انسانیت را سرلوحه‌ی رفتار و کردار خود قرار داده و با پندار نیک در جهت تکامل واقعی بشریت گام برمی‌دارند.

آنچه مهم است، این است که به پیروی از نیاکان خود، مسالمت و همزیستی با هر قوم و قبیله، با هر کیش و مذهب و با هر زبان و جنسیتی را الگوی رفتاری خود قرار داده و هدفمان آبادانی هر چه بیشتر میهن عزیزمان باشد.

مهم‌تر از هر چیز این است که من و تو ایرانی هستیم و ایران را عاشقانه دوست داریم.

سلام ایران !

نویسنده :  مرحوم  پیام لاله زاری

 

پی نوشت : مهندس پیام لاله زاری مدیر عامل شرکت نرم افزاری جوان افزار شیراز، فعال فرهنگی و مطبوعاتی از جامعه ایرانیان کلیمی در فارس بوده اند که متاسفانه در 7 بهمن ماه 1395 ، فوت کرده اند و ایشان را از دست داده ایم . اما راهش را ادامه می دهیم و خواهیم داد . روحش شاد.

"پارساگردش" نشریه صلح گردشگری ایران